Құрметті авторлық құқық иелері, бұл парақта біздің ұйымның құжаттары: Жарғы, аккредиттеу туралы куәліктер, тауар белгісінің сертификаты, біздің жұмысымызда қолданылатын әртүрлі Ережелер, біздің қызметіміздің нәтижелері (уәкілетті органға есептер, аудиторлық есептер), шаблондар орналастырылған. әр түрлі келісімшарттар.