FONMIX - кəсіпкерлерге арналған музыкалық шығармаларды заңды пайдалану шешімі.КОНФЕРЕНЦИЯ

Тақырыбы: FONMIX - кəсіпкерлерге арналған музыкалық шығармаларды

заңды пайдалану шешімі
1. «Авторлық құқық жəне сабақтас құқықтар туралы» ҚР Заңын түсіндіру.

Кəсіпкер авторлық қоғамдарға мекемеде пайдаланылған музыка үшін ай

сайын сыйақы төлеу керек пе. Заңды музыканы айыппұлсыз қалай

пайдалануға болады.

2. Fonmix - əр түрлі музыкалық, жарнамалық жəне ақпараттық дизайнды

ұйымдастыруға арналған интеллектуалды-бағдарламалық шешім.

Бизнестің, құқық иеленушілердің жəне авторлық қоғамдардың

мүдделеріне сəйкес келетін бизнес объектілері.

3. Клиентпен вербалды емес қарым-қатынас арқылы ерекше атмосфера мен

жайлылықты құру мүмкіндігі: музыка, түстер, иіс

4. Авторлық құқық иелері мен авторлық қоғамдар үшін есептілікті

автоматты түрде ашық қалыптастыру